Menu

Community Land Trust

Opdrachtgever

And The People en Publieke Versnellers

Deliverables

Introductievideo Casusvideo

De woningnood in Amsterdam is hoog. Het aanbod is klein, waardoor koop- en huurwoningen onbetaalbaar worden. Steeds meer inwoners verlaten noodgedwongen de stad. De kloof tussen arm en rijk vergrotend.

Een Community Land Trust is een bewezen aanpak om betaalbare woningen te realiseren. Niet alleen voor nu, maar ook voor toekomstige generaties. De eigendom van grond en gebouw worden gescheiden, waarna de grondrechten ondergebracht worden in een trust. Dit maakt het mogelijk woningen onder de marktprijs aan te bieden.

Met een groep bewoners en experts, zochten And The People en Publieke Versnellers door middel van een Social Lab uit of een Community Land Trust in de Bijlmer gerealiseerd zou kunnen worden. Tijdens een werksessie met de lokale gemeenschap zijn de woonbehoeftes en uitdagingen van de buurt in kaart gebracht. Op basis van deze behoeftes en aanvullend onderzoek, hebben diverse experts hun kennis ingezet om de haalbaarheid te testen.

Gedurende het Social Lab heeft Bucket Films als communicatiepartner heldere videocontent gemaakt. Het starten van een Community Land Trust is een ingewikkeld proces, waardoor het belangrijk is om het begrijpelijk te maken voor alle betrokkenen. De video’s werden gedurende het traject gebruikt als conversation starter, samenvatting of promotiemateriaal.Alle verslagen en video’s zijn terug te zien op http://www.communitylandtrust.nl