Menu

Explainervideo: Wat kan je doen tegen online discriminatie?

Opdrachtgever

Movisie x Diversity Media x Hogeschool Inholland

Deliverables

Explainervideo

#DatMeenJeNiet! is een 3-jarig durend onderzoeksproject waarbij Movisie en jongeren samen hebben gewerkt om te kijken wat wel en niet werkt tegen online discriminatie.

Elk jaar zette een nieuwe lichting jongeren (Upstanders) zich in om duidelijk te maken dat discriminatie niet geaccepteerd wordt.
De lessen die zijn geleerd heeft Movisie in een vrij te verkrijgen e-learning gedeeld. De explainervideo is daar onderdeel van.
Met Bucket Films heb ik gedurende het traject alle video’s mogen maken. Ik ben daarom blij dat ik ook onderdeel mocht zijn van de afronding van het project.
De animaties zijn gemaakt door Joery Verweij.